Kategoria: Działalność społeczna (NGO)

Dominik Wasilewski
Talent: Finanse, giełda, Działalność społeczna (NGO)

Katarzyna Tokarska
Talent: Działalność studencka, Działalność społeczna (NGO)

Piotr Łyciuk
Talent: Historia, Działalność studencka, Działalność społeczna (NGO)