Kategoria: Działalność społeczna (NGO)

Dominik Wasilewski
Talent: Działalność społeczna (NGO), Finanse, giełda

Katarzyna Tokarska
Talent: Działalność studencka, Działalność społeczna (NGO)

Piotr Łyciuk
Talent: Działalność społeczna (NGO), Historia, Działalność studencka