mój talent

"Mój talent" - hmm dużo powiedziane, lubię pomagac innym i sprawia mi to dużo satysfkacji. Opis moich zdobytych doświadczeń: 

PROJEKTOR - wolontariat studencki

http://www.projektor.org.pl/0,1,1.html

Wolontariuszem jest od I roku studiów. Mój pierwszy projekt to projekt cyrkowy. Następnie realizowałem takie projekty jak: robienie ozdób świątecznych, metody szybkiej nauki, gry i zabawy integracyjne. Od dwóch lat realizuje projekty z kryminalistyki. Projekt ten ma na celu pokazanie dzieciom jak pracuje policja i to że nie ma zbrodni doskonałej, wszystko po pewnym czasie wyjdzie na jaw. 

PROJEKTOR - wolontariat studencki  to program skierowany do dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Realizuje się tam autorskie projekty przygotowane przez wolontariuszy. 

Brałem udział w projekcie WŁASNOŚĆ=JASNOŚĆ. Polegało to na tym że trzeba było wytłumaczyć dzieciom czym jest własność prywatna i prywatyzacja. Projekt był pod patronatem urzędującego wówczas Ministra Skarbu Państwa Pana Aleksandra Grada. Każdy uczestnik dostał certyfikat udziału

Miałem pzyjemność wziąść udział w tworzeniu projketu Mobilna Nauka. Celem projektu było promowanie wolontariatu w środowisku akademickim powiatu lubelskiego oraz rozwijanie i pobudzenie kreatywności wraz z szerzeniem inowacyjnych form edukowania młodzieży gimnazjalnej z zakresu nauk przyrodniczych z miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji programu "Młodzież w działaniu"

Akademia Przyszłości

http://www.kupindeks.pl/

W Akademii Przyszłości jestem od 2010 roku. Najpierw byłem wolontariuszem. Program ten polega na tym że raz w tygodniu spotyka się z dzieckiem i pomaga mu się w odkrywaniu jego talentu, mocnych stron oraz pomaga mu się w nauce. Współorganizuje się wydarzenia dla dzieci (np. Dzień dziecka), kontaktuje się z darczyńca i informuje się o osiągniętych sukcesach w pracy z dzieckiem. Akademia dała mi szanse na rzowój, dużą satysfakcje pracy z dzieckiem (na chwile obecną tworzymy z uczniem zgrany duet). W tej chwili w AP pełnie funkcje kolidera w SP24 (jestem zastępca lidera, pomagam liderowi w rekrutowaniu studentów oraz całej administracji kolegium)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

W KSM jestem od początku kiedy pwstała w naszej parafii. Od dwóch lat razem z KSM i innym grupami organizuje "Wakacje z Bogiem" czyli wypoczynek dla dzieci i młodzieży z naszej Parafii. Akcja ma na celu pokazanie rużnych form spędzania wolnego czasu. Dzisiaj dzieci i młodzież spędzają swój czas przed komputerem i to powoduje że żyją w świecie wirtualnym. Nie mają styczności ze swoimi rówieśnikami bo cały ich świat jest w komuterze. Akcja cieszy się wielkim zainteresowaniem. W wakcje 2012 wzieło udział 130 dzieci.