mój talent

Do swoich talentów mogę zaliczyć:

- dobrą organizację czasu;

- pracowitość;

- odpowiedzialność;

- dokładność i rzetelność;

- komunikatywność;

- kreatywność;

- empatię;

- pracę w grupie;

- zarządzanie grupą;

- umiejętność motywowania ludzi;

- pisanie: poezji, artykułów, reportaży, wywiadów, felietonów, opowiadań, dokumentów, pism oficjalnych;

- pracę z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku;

- godzenie obowiązków;

- elastyczność w nabywaniu nowych umiejętności oraz dopasowywanie się do miejsca i warunków pracy;

- aktywność i chęć działania;

- odwagę oraz chęć poznawania ludzi i świata.