moja działalność

Doświadczenie zawodowe:

 • 2009; 2011-2013: wychowawca kolonijny w podczas ośmiu turnusów kolonii letnich i zimowisk (Hufiec Legionowo ZHP; biuro podróży In Tour Łowicz, Stajnia Wilga, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci);
 • od 2014: audytor inwentaryzacji (dorywczo).

 

Kursy i szkolenia:

 • 2008: kurs pierwszej pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa;
 • 2010: kurs wychowawców kolonijnych;
 • 2011: kurs liderów grup młodzieżowych NGO (drużynowych ZHP);
 • 2012: kurs animatorów czasu wolnego;
 • 2012: zakładanie prowadzenie i praca w organizacjach pozarządowych;
 • 2013: kurs kierowników kolonii;
 • 2013-obecnie: kurs animatorów społeczeństwa obywatelskiego;
 • 2014-obecnie: kurs przewodników miejskich na miasto Lublin.

 

Członkostwo w organizacjach społeczno - hobbystycznych:

 • 2005 - obecnie: Związek Harcerstwa Polskiego;
 • 2006 - obecnie: wolontariat akcyjny podczas imprez masowych i festiwali (m.in. Pola Nadziei, Ecco Walkathon, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Miasto Poezji);
 • 2010 - obecnie: skarbnik w Naukowym Studenckim Kole Samorządowców (Wydział Politologii UMCS);
 • 2010 - obecnie: Lubelski Harcerski Krąg Akademicki "Żywioły" - grupa studiujących harcerzy i instruktorów ZHP;
 • 2010 - 2013: Zespół Tańca Towarzyskiego "Impetus";
 • 2011 - 2014: lider grupy młodzieżowej (drużynowa 9 Sobieńskiej Drużyny Wędrowniczej "Sprzysiężeni" im. Józefa Jezierskiego ps. "Aksak")

       - tworzenie rocznego planu pracy oraz planu wychowawczego dla młodzieży,

       - zarządzenie dokumentacją grupy,

       - organizowanie spotkań i animacji tematycznych, wyjazdów, wycieczek, wydarzeń kulturalnych oraz społecznych dla członków grupy            oraz innych osób zainteresowanych,

       - motywowanie i podnoszenie kompetencji młodzieży,

       - styulowanie rozwoju fizycznego i osobowego członków grupy,

       - wychowanie następcy lidera grupy,

       - praca z kadrą jednostki,

       - prowadzenie grupy młodzieży w wieku 16 - 21 lat,

       - zarządzanie 12 osobową drużyną,

       - prowadzenie fanpage jednostki na portalu Facebook.com.

 • 2012 - obecnie: członkostwo w Grupie Misyjnej "Karibuni" przy Duszpasterstwie Akademickim KUL;
 • 2012 - 2013: współorganizatorka polsko-ukraińskiego projektu harcerskiego "Złap kontakt";
 • 2013 - obecnie: wolontariat Maratonu Lubelskiego.

 

Doświadczenie redaktorskie:

 • 2012 - obecnie: redaktorka w miesięczniku samorządu studentów UMCS "A4";
 • 2013 - obecnie: korespondentka w polsko-ukraińskim dwutygodniku "Monitor Wołyński";
 • 2012 - obecnie: autorka pojedynczych artykułów do magazynów ZHP ("Na Tropie", "Instruktor", "Scoutside").

 

Praktyki zawodowe:

 • czerwiec 2012: Fundacja Aktywności Obywatelskiej (Lublin);
 • sierpień 2013: Główna Kwatera ZHP, obszar: program organizacji (Warszawa);
 • sierpień/wrzesień 2013: polsko-ukraiński dwutygodnik "Monitor Wołyński" (Łuck, Ukraina);
 • luty 2014 - obecnie: redaktorka portalu turystycznego firmy VALDANOS.

 

Konferencje:

 • 18.11.2012: organizatorka i moderatorka konferencji harcerskiej pt. "Józef Jezierski ps. Aksak - bohater i hrabia";
 • 22.04.2013: organizatorka i moderatorka konferencji naukowej pt. "Promocja organizacji pozarządowych w internecie";
 • kwiecień i listopad 2013: przygotowanie i wygłoszenie wykładów pt. "Demokracja w Polsce" dla grupy studentów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii.

 

Języki obce:

 • Język angielski (zaawansowany w mowie i piśmie, certyfikat City&Guilds na poziomie B1);
 • Język rosyjski (średniozaawansowany w mowie i piśmie);
 • Język ukraiński (podstawowy w mowie i piśmie). 

 

Uprawnienia: 

 • prawo jazdy kat. B;
 • książeczka Sanepidu;
 • ratownik Harcerskiej Szkoły Ratownictwa;
 • wychowawca i kierownik kolonii;
 • animator czasu wolnego;
 • praca z dziećmi i młodzieżą;
 • audytor inwentaryzacji.