o mnie

Studiuję na III roku studiów wschodnioeuropejskich (moduł ukraińsko - białoruski) na UMCS w Lublinie. W 2013 skończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku politologia (specjalność: samorząd i polityka lokalna) na tej samej uczelni, zyskując tytuł zawodowy licencjata. Pasjonuję się historią, turystyką, kulturą i sztuką, Europą Wschodnią, językami obcymi oraz socjologią. Swoją przyszość łączę z pracą w dziennikarstwie oraz sektorze NGO's. Planuję założyć własną organizację pozarządową ukierunkowaną na współpracę z państwami regionu Europy Wschodniej. Jestem instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego, czyli harcerskim wychowawcą dzieci i młodzieży.