mój talent

Konsultant w Zespole Doradztwa Strategicznego i Operacyjnego dla Sektora Finansowego w PwC, absolwentka psychologii i  ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. Konsekwentnie dąży do rozwoju w obszarach strategii i badań rynku ucząc się w jednej z najlepszych międzynarodowych korporacji.