mój talent

Jestem studentką na kierunku Chemia.  Należę dl Rady Wydziału Chemii UMCS.  Brałam udział w wielu konferencjach naukowych z dziedziny chemii.