Studenckie Koło Naukowe Logistyk powstało dzięki zaangażowaniu kilku studentów nowo powstałego kierunku logistyka działającego przy Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Głównym celem koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu logistyki (oraz pokrewnych dziedzin) wśród członków koła oraz innych studentów UMCSu. Stwarzamy takie możliwości poprzez współpracę z różnymi środowiskami naukowymi i biznesowymi oraz uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach itp. Nasza działalność przyczynia się w znaczącym stopniu do rozszerzenia wiedzy, poszerzenia kompetencji, kreatywnego rozwoju studentów oraz uzupełni ofertę edukacyjną Wydziału Ekonomicznego UMCSu.